sunosin

Dawn Blair

Atawa, Kanata

mi pali e kalama musi tawa toki pona: sina sona ala sona kalama musi ni? (sina lukin e pakala, toki tawa mi! mi jan sin pi kama sona)

sunosin changed profile info

sunosin has a new avatar

jan Mato o, pona! kulupu pi toki lili li pona tawa mi!

mi pilin e pona tan ni: tenpo suno ni la mi kama e toki lili!

mi:

nimi:
Dawn Blair
about:
toki! mi pali e sitelin lipu e sitelin ilo.
address:
Atawa, Kanata
website:
sunosin.blogspot.ca

1 jan mute