o lukin e toki mute - search tokis

  janPiteJanseke 12 tagoj de toki pona Tago Unu: legado kaj aliaj aĵoj
  Eterna krokodilanto 2021

  www.youtube.com/...

  #Epelanto

  janKipo jan pi mute ala li sona e toki Epelanto la jan ala li sona e toki pona.

  ila toki Epelanto li pona tawa mi. ike la jan mute ala li sona e ona. ni li ike mute: jan mute ala li WILE sona e ona :(

  jantali mi musi e mi kepeken toki mute. taso mi ken toki e toki: Italija, Epelanto, Inli, Kanse, Tosi, Epanja. mi sona e ijo pi toki ante mute.

  janmako jan pi toki Epelanto li toki wawa. jan mute li sike mute e suno.

  jan_Masi lon la toki Epelanto la telo walo li nimi 'lakto'. mi sona pona e nimi 'telo walo' lon toki mute. tenpo pimeja la jan Jopi o kama tawa ilo S

  jan_Masi jan_Jopi o toki pona o toki Epelanto. Mi toki ala e toki Nijon. Mi toki pona li toki Epelanto.

  janryan mi suli la mi wile e ni: mi jan pi pana sona pi toki Epelanto.

  janKipo @janryan Toki e toki Epelanto kin
  Tenpo pini suli la mi sona e toki Epelanto.

  janryan sina kute pi toki pona kepeken nasin seme? jan seme li toki kin e toki Epelanto?

  janKipo @jan_Jopi tenpo sike 100 pini la jan Pejano li jan pi sona nanpa li jan lawa pi toki Epelanto li wile ante e toki ni li Pali e toki Ito.

  janmato mi jo e ilo sin pi ilo 'Twitter' tawa toki Epelanto @MateoMartino bit.ly/...

  janKipo @matthewmartin 'Epelanto' (good shot, though) 'lipu pi nimi pi toki Inli 'Google'' to be boringly fussy. 'ma pi toki Epelanto' as well