sina pilin e seme: jan li wile sitelen lon ni la ona li ken kepeken e sitelen pi toki Nijon?
君心え何:人り要画在此ら彼り能使え画ぴ言Nijon?

jan_jona

jan_jona

mi:

nimi:
jan_jona

0 jan mute