toki lili

kulupu pi toki lili

jan_Tepan

nimi: jan Tepan
about: o kama pona tawa ni! mi jan Tepan tan ma Suwasi. toki mute li pona tawa mi tan ni: mi jan pi sona toki.
jan lukin mute 2
jan mi mute 11
Mobile client for your phone
Stay connected with your friends in real time
kama
©2021 ShoutEm