jan_Jopi o toki pona o toki Epelanto. Mi toki ala e toki Nijon. Mi toki pona li toki Epelanto.

jan_Masi

Maksim Solohin

mi:

nimi:
Maksim Solohin
about:
mi toki lon toki Losi lon toki Epelanto lon toki pona. mi li mvsolohin lon ilo Skype. o toki !

0 jan mute