@wlaikol o kama pona. mi ale li wile toki kepeken toki pona. toki kepeken toki pona li pona mute tawa mi. toki pi toki pona li pona lili.

janSowelilili

agneau

mi:

nimi:
agneau

4 jan mute

wan mute