@janmato Complication is the first response to inadequacy (if we just tinker a bit here, ...) ken la toki pona li kama ike (same vagueness).

janKipo

janKipo

mi:

nimi:
janKipo

1 jan mute

wan mute