@matthewmartin wawa mi li weka = wawa as non-object head noun. but mostly 2nd guessing wawa bcause I dont get: li tawa e sama lon telo suli.

janJosan

janJosan

mi:

nimi:
janJosan

3 jan mute

wan mute