o lukin e toki mute - search tokis

    janPiteJanseke Toki Pona vocabulary with Japanese translations

    github.com/...

    #Japanese #Nipon #Nijon

    janmato Lack of morals = small vocabulary? bit.ly/... jan pi pali ike li ike tan ni: jan li sona e nimi pi nanpa lili anu seme?