o lukin e toki mute - search tokis

  janPiteJanseke nimi li Kow.
  tenpo mun la
  suno li seli
  e ala
  la mun pona
  li lon la jan
  li lape… mi
  uta e pan.

  archive.is/...