o lukin e toki mute - search tokis

    janPiteJanseke Dictionnaire non officiel français-toki pona

    jchr.be/...

    #français #French #Kanse #dico #puku_nimi #anno2018