@janKipo tenpo pini la mi lukin e sitelen toki pi kama sona e tokipona. sitelen ni li toki e ni: nimi sama tu li sama nimi 'mute'

pantoki

pancake

mi:

nimi:
pancake
website:
twitter.com/...
 
Twitter profile

3 jan mute