toki. mi jan kalutuwilu. mi toki lili e toki pona.

kalutuwilu

kalutuwilu

mi:

nimi:
kalutuwilu

1 jan mute