kalutuwilu

kalutuwilu

a! mi toki e toki pona! pona!

@janKipo pona! mi toki e ni: 'mi toki lili kepeken toki pona.' tenpo ni la mi sona.

toki. mi jan kalutuwilu. mi toki lili e toki pona.

kalutuwilu and kalama are now friends

mi:

nimi:
kalutuwilu

1 jan mute