telo walo lete mute li anpa lon ma tomo mi. jan lawa pi tomo pali mi li toki e ni: o kama ala tawa tomo pali. ni li ike-pali li pona tawa mi

janSowelilili

agneau

mi:

nimi:
agneau

4 jan mute

wan mute