mi lukin lape e meli pi pona lukin. selo ona li walo. linja la ona li walo. nena mama ona li lili. ona li jan Lukisija anu jan Denali?

janKipo

janKipo

mi:

nimi:
janKipo

1 jan mute

wan mute